تحلیل نزدک 25 تا 29 مارچ 2024

تحلیل نزدک 25 تا 29 مارچ 2024

در سال 1403 آکادمی پیپ راز برای علاقمندان به شاخص قدیمی و بزرگ نزدک Nasdaq نیز تحلیل و سیگنال اختصاصی رایگان ارائه میدهد. میتوانید برآیند نتایج سیگنال های هفته های گذشته:  سیگنال داوجونز - سیگنال نفت فارکس - سیگنال یورو به دلار - سیگنال رایگان طلا - را کامل بررسی کنید.

تحلیل نزدک 25 تا 29 مارچ

سیگنال نزدک

Sell Limit 18330.4 (Pullback)
Tp1: 18250,4
Tp2: 18170,4
SL: 18410,4

Sell Limit 18561.6
Tp1: 18481,6
Tp2: 18401,6
SL: 18641,6

Sell Limit 18792.8
Tp1: 18712,8
Tp2: 18632,8
SL: 18872,8

Sell Limit 19024
Tp1: 18944
Tp2: 18864
SL: 19104

Sell Limit 18099.2 (Pullback)
Tp1: 18019,2
Tp2: 17939,2
SL: 18179,2

Sell Limit 17867.9 (Pullback)
Tp1: 17787,9
Tp2: 17707,9
SL: 17947,9

Sell Limit 17636.5 (Pullback)
Tp1: 17556,5
Tp2: 17476,5
SL: 17716,5

Buy Limit 18330.4 (Pullback)
Tp1: 18410,4
Tp2: 18490,4
SL: 18250,4

Buy Limit 18099.2
Tp1: 18179,2
Tp2: 18259,2
SL: 18019,2

Buy Limit 17867.9
Tp1: 17947,9
Tp2: 18027,9
SL: 17787,9

Buy Limit 17636.5
Tp1: 17716,5
Tp2: 17796,5
SL: 17556,5

Buy Limit 18561.6 (Pullback)
Tp1: 18641,6
Tp2: 18721,6
SL: 18481,6

Buy Limit 18792.8 (Pullback)
Tp1: 18872,8
Tp2: 18952,8
SL: 18712,8

Buy Limit 19024 (Pullback)
Tp1: 19104
Tp2: 19184
SL: 18944

هفته آینده (یک شنبه) ابتدا نتایج سیگنال های فعال شده بررسی می شود ، سپس تحلیل و سیگنال های جدید منتشر خواهد شد

حد سودها در هر معامله به ترتیب 
تارگت اول: 80 پیپ
تارگت دوم: 160 پیپ
حد ضرر در هر معامله 80 پیپ
(اولویت با حد سود اول است)

به علت نقاط ورود دقیق، سیگنال‌ها را به صورت معاملات بای لیمیت و سل لیمیت بین 5 تا 10 پیپ  اختلاف انجام بدهید.(در بای لیمیت 5 تا 10 پیپ بالاتر و در سل لیمیت 5 تا 10 پیپ پایین‌تر)
ریسک پیشنهادی در هر معامله یک درصد و اعتبار نقاط تا تمام شدن همان هفته و تحلیل بعدی است.

به دلیل اختلاف قیمت بین کارگزاری‌های مختلف و دریافت نتایج مشابه با تحلیل‌ها توصیه می‌شود از کارگزاری پیشنهادی آکادمی پیپ‌راز استفاده شود، برای ثبت‌نام کلیک کنید

با پیپ راز  پر سود باشید ...


برچسب‌ها