مفاهیم فاندامنتالی

اخبار فاندامنتال چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اخبار فاندامنتال به اتفاق‌‌ها و رویدادهای سیاسی و اخبارهای بزرگ اقتصادی تاثیرگذار در دنیا که نیز بر روی بازار فارکس تاثیر‌ می‌گذارد اخبار فاندامنتال می‌گویند. حرکت تکنیکال بازار فارکس رفتار قیمت را به ما نشان می‌دهد که با داشتن استراتژی خوب می‌توان حرکت قیمت در آینده را به صورت تقریبی پیش بینی کرد، اما نباید از اخبار‌ها و رویداد‌های مهم اقتصادی که باعث حرکت فاندامنتالی در بازار فارکس می‌شود غافل شد، چرا؟ زیرا که روند یا جهت اصلی حرکت بازار را اخبارهای فاندامنتال مشخص خواهد کرد، که با توجه به اهمیت آن اخبار یا رویداد در زمان انشار یا وقوع نواسانات شدیدی را در بازار فارکس به‌وجود می‌آورد.

استفاده از اخبار فاندامنتال چه تاثیری در نتایج معاملات می‌گذارد؟

معامله‌گرهایی که به صورت فاندامنتال تحلیل و ترید می‌کنند، اخبار‌ها و رویدادهای مهم دنیا رو قبل از وقوع، زیر نظر دارند و نسبت به بررسی‌های خود و نتایج احتمالی آنها در بازار فارکس معامله می‌کنند، از طرفی دیگر معامله‌گرهایی که به صورت تکنیکال تحلیل و ترید می‌کنند باید هنگام معاملات خود در بازار فارکس مواظب این گونه اخبارها و رویدادها باشند و سعی کنند که در زمان وقوع آنها در صورت امکان معامله نکنند. ‎پس در هر دو صورت یک معامله‌گر حرفه‌ای باید از رویدادهای مهم فاندامنتالی که تاثیر زیادی بر روی بازار مالی می‌گذارد با خبر باشد و هنگام فعالیت در بازار فارکس آنها در نظر بگیرد.

‎چطور از اخبارها ‌ رویدادهای فاندامنتالی با خبر بشویم؟

‎اکثر اخبارها ‌و رویدادهای مهم فاندامنتالی قبل از وقوع با ساعت، تاریخ و حتی نتایج بعد از آن، در سایت forexfactory.com گذاشته می‌شود، اما متاسفانه زبان فارسی در این سایت وجود ندارد ولی نگران نباشید در سایت پیپ‌راز شما می‌توانید اخبارها‌ رویدادهای فاندامنتالی مهم را قبل از وقوع، به تاریخ و ساعت ایران و همچنین تاثیر و تحلیل آن در بازار را به زبان فارسی برای شما می‌گذارد.