تقویم اقتصادی فارکس

دنبال کنید

ساعت‌ها به وقت +3:30 GMT (تهران) می‌باشند.
یک‌شنبه

1403/02/30

Sunday

2024/05/19

ساعت ارز اهمیت فعلی پیش‌بینی قبلی
23:00 USD سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
سایر
ساعت ارز اهمیت
23:00 USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
سایر
دوشنبه

1403/02/31

Monday

2024/05/20

ساعت ارز اهمیت فعلی پیش‌بینی قبلی
04:45 CNY نرخ بهره وام - بانک مرکزی چین (مه)
سایر
3.95% 3.95%
04:45 CNY نرخ بهره وام - بانک مرکزی چین
سایر
3.45% 3.45%
08:00 JPY شاخص فعالیت های صنعتی (ماهانه)
سایر
1.5%
12:30 GBP سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان- Broadbent
سایر
16:15 USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
سایر
16:30 USD سخنرانی معاون نظارت در فدرال رزرو آمریکا - Barr
سایر
16:30 USD سخنرانی عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو - Waller
سایر
21:30 USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Mester
سایر
ساعت ارز اهمیت
04:45 CNY
نرخ بهره وام - بانک مرکزی چین (مه)
سایر
3.95% 3.95%
04:45 CNY
نرخ بهره وام - بانک مرکزی چین
سایر
3.45% 3.45%
08:00 JPY
شاخص فعالیت های صنعتی (ماهانه)
سایر
1.5%
12:30 GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان- Broadbent
سایر
16:15 USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
سایر
16:30 USD
سخنرانی معاون نظارت در فدرال رزرو آمریکا - Barr
سایر
16:30 USD
سخنرانی عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو - Waller
سایر
21:30 USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Mester
سایر
سه‌شنبه

1403/03/01

Tuesday

2024/05/21

ساعت ارز اهمیت فعلی پیش‌بینی قبلی
02:30 USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
سایر
05:00 AUD گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا - RBA Minutes
سایر
09:30 EUR شاخص بهای تولید کننده آلمان (ماهانه) (آوریل)
سایر
0.2% 0.2%
11:30 USD سخنرانی وزیر خزانه‌داری آمریکا - Yellen
سایر
11:30 EUR سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
سایر
11:50 USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kroszner
سایر
12:30 EUR تراز تجاری (مارس)
سایر
19.9B 23.6B
13:30 EUR نشست کشور های عضو ناحیه یورو
سایر
16:00 CAD شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (ماهانه) (آوریل)
سایر
0.5%
16:00 CAD شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (آوریل)
سایر
2.9%
16:00 CAD شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (آوریل)
سایر
0.5% 0.6%
16:00 CAD شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (آوریل)
سایر
2.0%
16:00 CAD نرخ رشد تورم کل (سالانه) (آوریل)
سایر
2.8% 2.9%
16:30 USD سخنرانی عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو - Waller
سایر
16:35 USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
سایر
16:40 USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
سایر
19:15 USD سخنرانی معاون نظارت در فدرال رزرو آمریکا - Barr
سایر
20:30 GBP سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey
سایر
ساعت ارز اهمیت
02:30 USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
سایر
05:00 AUD
گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا - RBA Minutes
سایر
09:30 EUR
شاخص بهای تولید کننده آلمان (ماهانه) (آوریل)
سایر
0.2% 0.2%
11:30 USD
سخنرانی وزیر خزانه‌داری آمریکا - Yellen
سایر
11:30 EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
سایر
11:50 USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kroszner
سایر
12:30 EUR
تراز تجاری (مارس)
سایر
19.9B 23.6B
13:30 EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
سایر
16:00 CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (ماهانه) (آوریل)
سایر
0.5%
16:00 CAD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (آوریل)
سایر
2.9%
16:00 CAD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (آوریل)
سایر
0.5% 0.6%
16:00 CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (آوریل)
سایر
2.0%
16:00 CAD
نرخ رشد تورم کل (سالانه) (آوریل)
سایر
2.8% 2.9%
16:30 USD
سخنرانی عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو - Waller
سایر
16:35 USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
سایر
16:40 USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
سایر
19:15 USD
سخنرانی معاون نظارت در فدرال رزرو آمریکا - Barr
سایر
20:30 GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey
سایر
چهار‌شنبه

1403/03/02

Wednesday

2024/05/22

ساعت ارز اهمیت فعلی پیش‌بینی قبلی
00:00 USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
سایر
-3.104M
02:30 USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
سایر
02:30 USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Mester
سایر
03:20 JPY تراز تجاری تعدیل شده
سایر
-0.73T -0.70T
03:20 JPY صادرات (سالانه) (آوریل)
سایر
11.1% 7.3%
03:20 JPY تراز تجاری (آوریل)
سایر
366.5B
05:30 NZD تعیین نرخ بهره بانک رزرو نیوزیلند
سایر
5.50% 5.50%
05:30 NZD بیانیه سیاست گذاری پولی بانک مرکزی نیوزیلند
سایر
05:30 NZD بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند
سایر
06:30 NZD کنفرانس خبری بانک رزرو نیوزیلند
سایر
09:30 GBP شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (آوریل)
سایر
0.6%
09:30 GBP شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (ماهانه) (آوریل)
سایر
0.4% -0.1%
09:30 GBP شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (آوریل)
سایر
2.1% 3.2%
10:30 EUR نشست ماهانه بانک مرکزی اروپا
سایر
11:35 EUR سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
سایر
13:00 EUR حراج اوراق قرضه ده ساله آلمان
سایر
2.540%
17:30 USD آمار فروش خانه های دست دوم (ماهانه) (آوریل)
سایر
-4.3%
17:30 USD آمار فروش خانه های دست دوم (آوریل)
سایر
4.21M 4.19M
18:00 USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
سایر
-2.508M
18:00 USD ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
سایر
-0.341M
20:30 USD حراج اوراق 20 ساله
سایر
4.818%
21:30 USD گزارش آخرین نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا - FOMC Minutes
سایر
23:40 NZD سخنرانی رئیس بانک رزرو نیوزیلند - Orr
سایر
ساعت ارز اهمیت
00:00 USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
سایر
-3.104M
02:30 USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
سایر
02:30 USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Mester
سایر
03:20 JPY
تراز تجاری تعدیل شده
سایر
-0.73T -0.70T
03:20 JPY
صادرات (سالانه) (آوریل)
سایر
11.1% 7.3%
03:20 JPY
تراز تجاری (آوریل)
سایر
366.5B
05:30 NZD
تعیین نرخ بهره بانک رزرو نیوزیلند
سایر
5.50% 5.50%
05:30 NZD
بیانیه سیاست گذاری پولی بانک مرکزی نیوزیلند
سایر
05:30 NZD
بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند
سایر
06:30 NZD
کنفرانس خبری بانک رزرو نیوزیلند
سایر
09:30 GBP
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (آوریل)
سایر
0.6%
09:30 GBP
شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (ماهانه) (آوریل)
سایر
0.4% -0.1%
09:30 GBP
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (آوریل)
سایر
2.1% 3.2%
10:30 EUR
نشست ماهانه بانک مرکزی اروپا
سایر
11:35 EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
سایر
13:00 EUR
حراج اوراق قرضه ده ساله آلمان
سایر
2.540%
17:30 USD
آمار فروش خانه های دست دوم (ماهانه) (آوریل)
سایر
-4.3%
17:30 USD
آمار فروش خانه های دست دوم (آوریل)
سایر
4.21M 4.19M
18:00 USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
سایر
-2.508M
18:00 USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
سایر
-0.341M
20:30 USD
حراج اوراق 20 ساله
سایر
4.818%
21:30 USD
گزارش آخرین نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا - FOMC Minutes
سایر
23:40 NZD
سخنرانی رئیس بانک رزرو نیوزیلند - Orr
سایر
پنج‌شنبه

1403/03/03

Thursday

2024/05/23

ساعت ارز اهمیت فعلی پیش‌بینی قبلی
02:15 NZD شاخص خرده فروشی (فصلی) (سه ماهه اول)
سایر
-0.3% -1.9%
02:15 NZD شاخص خرده فروشی خالص (فصلی)
سایر
0.0% -1.7%
04:00 JPY شاخص PMI بخش خدماتی
سایر
54.3
11:00 EUR شاخص PMI بخش تولیدی آلمان (مه)
سایر
43.2 42.5
11:00 EUR شاخص PMI بخش خدماتی آلمان (مه)
سایر
53.5 53.2
11:30 EUR گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
سایر
46.2 45.7
11:30 EUR شاخص PMI ترکیبی (مه)
سایر
52.0 51.7
11:30 EUR شاخص PMI بخش خدماتی (مه)
سایر
53.6 53.3
12:00 GBP شاخص PMI ترکیبی
سایر
54.1
12:00 GBP شاخص PMI بخش خدماتی
سایر
54.7 55.0
13:30 EUR نشست کشور های عضو ناحیه یورو
سایر
15:00 GBP سخنرانی عضو بانک مرکزی انگلیس - Pill
سایر
16:00 USD شاخص مجوز های ساخت و ساز
سایر
1.440M 1.467M
16:00 USD شاخص بیمه شدگان بیکار
سایر
1,794K
16:00 USD شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
سایر
221K 222K
16:00 CAD شاخص بهای خانه های نوساز (ماهانه)
سایر
0.1% 0.0%
17:15 USD گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
سایر
50.1 50.0
17:15 USD شاخص PMI ترکیبی (مه)
سایر
51.3
17:15 USD شاخص PMI بخش خدماتی (مه)
سایر
51.5 51.3
17:30 USD شاخص فروش خانه های نوساز (ماهانه) (آوریل)
سایر
8.8%
17:30 USD شاخص فروش خانه های نوساز (آوریل)
سایر
674K 693K
20:30 USD حراج اوراق 10 ساله تعدیل شده با تورم
سایر
1.932%
22:30 USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
سایر
ساعت ارز اهمیت
02:15 NZD
شاخص خرده فروشی (فصلی) (سه ماهه اول)
سایر
-0.3% -1.9%
02:15 NZD
شاخص خرده فروشی خالص (فصلی)
سایر
0.0% -1.7%
04:00 JPY
شاخص PMI بخش خدماتی
سایر
54.3
11:00 EUR
شاخص PMI بخش تولیدی آلمان (مه)
سایر
43.2 42.5
11:00 EUR
شاخص PMI بخش خدماتی آلمان (مه)
سایر
53.5 53.2
11:30 EUR
گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
سایر
46.2 45.7
11:30 EUR
شاخص PMI ترکیبی (مه)
سایر
52.0 51.7
11:30 EUR
شاخص PMI بخش خدماتی (مه)
سایر
53.6 53.3
12:00 GBP
شاخص PMI ترکیبی
سایر
54.1
12:00 GBP
شاخص PMI بخش خدماتی
سایر
54.7 55.0
13:30 EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
سایر
15:00 GBP
سخنرانی عضو بانک مرکزی انگلیس - Pill
سایر
16:00 USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز
سایر
1.440M 1.467M
16:00 USD
شاخص بیمه شدگان بیکار
سایر
1,794K
16:00 USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
سایر
221K 222K
16:00 CAD
شاخص بهای خانه های نوساز (ماهانه)
سایر
0.1% 0.0%
17:15 USD
گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
سایر
50.1 50.0
17:15 USD
شاخص PMI ترکیبی (مه)
سایر
51.3
17:15 USD
شاخص PMI بخش خدماتی (مه)
سایر
51.5 51.3
17:30 USD
شاخص فروش خانه های نوساز (ماهانه) (آوریل)
سایر
8.8%
17:30 USD
شاخص فروش خانه های نوساز (آوریل)
سایر
674K 693K
20:30 USD
حراج اوراق 10 ساله تعدیل شده با تورم
سایر
1.932%
22:30 USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
سایر
جمعه

1403/03/04

Friday

2024/05/24

ساعت ارز اهمیت فعلی پیش‌بینی قبلی
00:00 USD ترازنامه فدرال رزرو
سایر
7,304B
02:15 NZD تراز تجاری (ماهانه) (آوریل)
سایر
588M
02:15 NZD تراز تجاری (سالانه) (آوریل)
سایر
-9,870M
03:00 JPY شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (آوریل)
سایر
2.2% 2.6%
03:00 JPY شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه)
سایر
0.2%
09:30 GBP شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (آوریل)
سایر
-0.3%
09:30 GBP شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (آوریل)
سایر
0.4%
09:30 GBP شاخص خرده فروشی (سالانه) (آوریل)
سایر
0.8%
09:30 GBP شاخص خرده فروشی (ماهانه) (آوریل)
سایر
-0.6% 0.0%
09:30 EUR شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
سایر
0.2% -0.3%
09:30 EUR شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه اول)
سایر
-0.2% -0.2%
10:00 CHF گزارش سطح اشتغال (سه ماهه اول)
سایر
5.488M
10:30 EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Schnabel
سایر
11:15 CHF سخنرانی رئیس بانک مرکزی سوئیس - Jordan
سایر
12:45 EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Mauderer
سایر
12:45 EUR سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان - Nagel
سایر
13:30 EUR نشست کشور های عضو ناحیه یورو
سایر
16:00 CAD شاخص خرده فروشی (ماهانه) (مارس)
سایر
-0.1% -0.1%
16:00 CAD شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه)
سایر
-2.1%
16:00 CAD شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (مارس)
سایر
-0.2% -0.3%
16:00 USD شاخص سفارشات کالاهای بادوام (خالص) (ماهانه) (آوریل)
سایر
0.1% 0.2%
16:00 USD شاخص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) (آوریل)
سایر
-0.5% 2.6%
17:05 USD سخنرانی عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو - Waller
سایر
17:30 USD انتظارات تورمی یک ساله - دانشگاه میشیگان (مه)
سایر
3.5% 3.2%
17:30 USD انتظارات تورمی 5 ساله - دانشگاه میشیگان (مه)
سایر
3.1% 3.0%
17:30 USD شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (مه)
سایر
66.5 76.0
17:30 USD شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (مه)
سایر
67.4 77.2
18:00 USD مدل GDP فدرال رزرو آتلانتا (سه ماهه دوم)
سایر
3.6% 3.6%
20:30 USD آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
سایر
604
20:30 USD آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
سایر
497
23:00 GBP خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
سایر
-20.1K
23:00 USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
سایر
203.0K
23:00 USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
سایر
204.5K
23:00 USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
سایر
3.2K
23:00 USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
سایر
-25.3K
23:00 AUD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
سایر
-77.2K
23:00 JPY خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
سایر
-126.2K
23:00 EUR خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
سایر
17.2K
ساعت ارز اهمیت
00:00 USD
ترازنامه فدرال رزرو
سایر
7,304B
02:15 NZD
تراز تجاری (ماهانه) (آوریل)
سایر
588M
02:15 NZD
تراز تجاری (سالانه) (آوریل)
سایر
-9,870M
03:00 JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (آوریل)
سایر
2.2% 2.6%
03:00 JPY
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه)
سایر
0.2%
09:30 GBP
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (آوریل)
سایر
-0.3%
09:30 GBP
شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (آوریل)
سایر
0.4%
09:30 GBP
شاخص خرده فروشی (سالانه) (آوریل)
سایر
0.8%
09:30 GBP
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (آوریل)
سایر
-0.6% 0.0%
09:30 EUR
شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
سایر
0.2% -0.3%
09:30 EUR
شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه اول)
سایر
-0.2% -0.2%
10:00 CHF
گزارش سطح اشتغال (سه ماهه اول)
سایر
5.488M
10:30 EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Schnabel
سایر
11:15 CHF
سخنرانی رئیس بانک مرکزی سوئیس - Jordan
سایر
12:45 EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Mauderer
سایر
12:45 EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان - Nagel
سایر
13:30 EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
سایر
16:00 CAD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (مارس)
سایر
-0.1% -0.1%
16:00 CAD
شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه)
سایر
-2.1%
16:00 CAD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (مارس)
سایر
-0.2% -0.3%
16:00 USD
شاخص سفارشات کالاهای بادوام (خالص) (ماهانه) (آوریل)
سایر
0.1% 0.2%
16:00 USD
شاخص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) (آوریل)
سایر
-0.5% 2.6%
17:05 USD
سخنرانی عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو - Waller
سایر
17:30 USD
انتظارات تورمی یک ساله - دانشگاه میشیگان (مه)
سایر
3.5% 3.2%
17:30 USD
انتظارات تورمی 5 ساله - دانشگاه میشیگان (مه)
سایر
3.1% 3.0%
17:30 USD
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (مه)
سایر
66.5 76.0
17:30 USD
شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (مه)
سایر
67.4 77.2
18:00 USD
مدل GDP فدرال رزرو آتلانتا (سه ماهه دوم)
سایر
3.6% 3.6%
20:30 USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
سایر
604
20:30 USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
سایر
497
23:00 GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
سایر
-20.1K
23:00 USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
سایر
203.0K
23:00 USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
سایر
204.5K
23:00 USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
سایر
3.2K
23:00 USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
سایر
-25.3K
23:00 AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
سایر
-77.2K
23:00 JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
سایر
-126.2K
23:00 EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
سایر
17.2K
دوشنبه

1403/03/07

Monday

2024/05/27

ساعت ارز اهمیت فعلی پیش‌بینی قبلی
21:15 USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
سخنرانی
ساعت ارز اهمیت
21:15 USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
سخنرانی
سه‌شنبه

1403/03/08

Tuesday

2024/05/28

ساعت ارز اهمیت فعلی پیش‌بینی قبلی
17:30 USD شاخص اطمینان مصرف کننده CB (مه)
سایر
96.1 97.0
ساعت ارز اهمیت
17:30 USD
شاخص اطمینان مصرف کننده CB (مه)
سایر
96.1 97.0
چهار‌شنبه

1403/03/09

Wednesday

2024/05/29

ساعت ارز اهمیت فعلی پیش‌بینی قبلی
15:30 EUR شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (مه)
سایر
0.2% 0.5%
ساعت ارز اهمیت
15:30 EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (مه)
سایر
0.2% 0.5%
پنج‌شنبه

1403/03/10

Thursday

2024/05/30

ساعت ارز اهمیت فعلی پیش‌بینی قبلی
16:00 USD تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
تولید داخلی
1.3% 3.4%
16:00 USD شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
نرخ بیکاری و اشتغال زایی
218K 215K
18:30 USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
سایر
-2.000M 1.825M
ساعت ارز اهمیت
16:00 USD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
تولید داخلی
1.3% 3.4%
16:00 USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
نرخ بیکاری و اشتغال زایی
218K 215K
18:30 USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
سایر
-2.000M 1.825M
جمعه

1403/03/11

Friday

2024/05/31

ساعت ارز اهمیت فعلی پیش‌بینی قبلی
05:00 CNY گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
سایر
50.4 50.4
12:30 EUR شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (مه)
سایر
2.5% 2.4%
16:00 USD شاخص خالص PCE (سالانه) (آوریل)
سایر
2.8%
16:00 USD شاخص خالص PCE (ماهانه) (آوریل)
سایر
0.2% 0.3%
16:00 CAD تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (مارس)
تولید داخلی
0.0% 0.2%
16:00 CAD تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
تولید داخلی
0.2%
16:00 CAD تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه اول)
تولید داخلی
0.93%
18:30 CAD تراز بودجه (سالانه) (مارس)
سایر
-25.70B
ساعت ارز اهمیت
05:00 CNY
گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
سایر
50.4 50.4
12:30 EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (مه)
سایر
2.5% 2.4%
16:00 USD
شاخص خالص PCE (سالانه) (آوریل)
سایر
2.8%
16:00 USD
شاخص خالص PCE (ماهانه) (آوریل)
سایر
0.2% 0.3%
16:00 CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (مارس)
تولید داخلی
0.0% 0.2%
16:00 CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
تولید داخلی
0.2%
16:00 CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه اول)
تولید داخلی
0.93%
18:30 CAD
تراز بودجه (سالانه) (مارس)
سایر
-25.70B
دوشنبه

1403/03/07

Monday

2024/05/27

ساعت ارز اهمیت فعلی پیش‌بینی قبلی
21:15 USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
سخنرانی
ساعت ارز اهمیت
21:15 USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
سخنرانی
بسیار مهم مهم کم اهمیت

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

تقویم اقتصادی فارکس ابزار فوق‌العاده مفیدی می‌باشد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را در جریان گزارش‌های اقتصادی و رویدادهای مهم سیاسی جهان قرار می‌دهد که بر روی نوسانات بازار مالی فارکس تاثیرگذار هستند. در یک تقویم اقتصادی اطلاعاتی مانند، تاریخ دقیق انتشار اخبار،ارز مربوطه (مانند دلار، یورو یا…)، توضیح مختصر در مورد خبر و سازمان منتشر کننده، میزان اهمیت خبر و تاثیر آن بر روی داده های اقتصاد کلان وجود دارد. بانک های مرکزی، ادارات کار و سازمان های اقتصادی معمولا به صورت چرخه های هفتگی، ماهانه، یا فصلی گزارشات مربوط به سیاست های پولی خود، نرخ بیکاری،تولید ناخالص داخلی، تورم کل و نرخ اشتغال را منتشر می‌کنند که در تقویم اقتصادی فارکس قابل مشاهده هستند.

تقویم اقتصادی هفتگی فارکس

مهمترین اخبار و گزارشات در تقویم اقتصادی فارکس که بر روی تمام بازارهای جهانی تاثیر گذار هستند را فدرال رزرو منتشر می‌کند که شامل تصمیم گیری برای سیاست های پولی،نرخ بهره وشاخص های اقتصاد کلان آمریکا می‌باشد. این اخبار معمولا به صورت هفتگی و ماهانه منتشر می‌شود و نوسانات شدیدی را به همراه دارند. درک تقویم اقتصادی هفتگی فارکس برای معامله گران و تحلیلگران بازار مالی امری ضروری محسوب می‌شود زیرا این داده های ارزشمند دید مناسبی از آینده‌ی نزدیک بازار در اختیار معامله گران قرار می‌دهند؛ در نتیجه این اطلاعات در سودآوری و اجتناب از ضرر تریدر ها تاثیر بسزایی دارند.

بهترین سایت تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس فکتوری forexfactory را میتوان جزو بهترین کلندرهای اقتصادی دنیا دانست. فارکس فکتوری در زمینه‌ی ارائه‌ی اخبار فارکس و گزارشات اقتصادی فعالیت خود را از سال 2014 شروع کرده است و یکی از منبع های معتبر برای معامله گران فارکس در این زمینه به شمار می‌رود.

تقویم اقتصادی فارکس فکتوری فارسی

از آنجایی که معامله گران ایرانی نیازمند اطلاعات با ارزش تقویم اقتصادی فارکس هستند، سایت پیپ راز تقویم فارسی شده‌ی فارکس فکتوری را با تمامی‌اطلاعات و گزارشات به صورت دقیق برای معامله گران ایرانی فراهم کرده است و شما میتوانید تمامی‌ گزارشات و توضیحات اخبار را به زبان فارسی در سایت مشاهده کنید. تقویم فارکس فارسی داده های زیادی را به شما نمایش میدهد، اما شما میتوانید اطلاعات مهم خود را فیلتر کنید تا فقط داده های مورد نیاز شما را نشان دهد. برای مثال شما می‌توانید تنها داده های مهم مانند گزارش های ماهانه و فصلی در مورد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره بانک مرکزی ونرخ تورم کل که در روند بازار تاثیرگذارند را در فیلتر های خود انتخاب کنید.

چگونه تقویم اقتصادی فارکس را بخوانیم

اینکه تقویم اقتصادی فارسی را به صورت صحیح بخوانید در اتخاذ تصمیمات سودآور یا ضررده شما بسیار مهم است. برای درک این گزارشات باید با اصطلاحات مهم دنیای اقتصاد آشنا باشید و تاثیر عوامل مختلف بر روی جفت ارز ها را بشناسید. اطلاعات تقویم اقتصادی فارکس فارسی بر اساس اهمیت به سه دست ه‌ی قرمز(بسیار مهم) نارنجی( اهمیت متوسط) و زرد ( کم اهمیت) تقسیم می‌شود. همچنین در بخش نتایج و پیشبینی های خبر رنگ سبز به معنی تاثیر مثبت و رنگ قرمز به معنی تاثیر منفی خبر بر روی ارز مورد نظر می‌باشد. شما به عنوان یک معامله گر باید اسامی‌ مخفف گزارشات مهم دنیای اقتصاد را یاد بگیرید. برای مثال در تقویم اقتصادی فارکس فارسی گزارشاتی مانند : CPI, FOMC,PPI در تاریخ های برنامه ریزی شده لیست شده اند که جزو مهمترین گزارشات ماهانه و فصلی به شمار می‌روند؛ و شناخت تاثیر خبر بر ارز مورد نظر برای شما امری حیاتی محسوب می‌شود.

اهمیت بررسی تقویم اقتصادی فارسی

معامله گران با استفاده از تقویم اقتصادی فارسی میتوانند گزارشات هفته‌ی آتی را پردازش کنند و بر اساس پیشبینی خود از بازار وارد پوزیشن خرید یا فروش شوند. معمولا بازار در زمان انتشار خبر نوسانات شدیدی را تجربه میکند و مومنتوم قیمت به شدت بالا می‌رود،در نتیجه تریدر می‌تواند با یک تحلیل درست از تاثیر خبر، قبل از انتشار آن وارد معامله شود و سود کلانی را در مدت زمان کم به دست آورد. پیروی از تقویم اقتصادی برای معامله گران فعال در حوز ه‌ی فاندامنتال امری حیاتی محسوب می‌شود زیرا در این سبک تحلیلی، اخبار و گزارشات مهم اقتصاد کلان جزو فاکتورهای اصلی محسوب می‌شوند. همچنین این تقویم را می‌توان مهمترین ابزار برای نیوزتریدرها (News Trader) به شمار آورد.

تعطیلات و جشن ها در تقویم فارکس فارسی

در تقویم فارکس فارسی میتوانید تاریخ جشن ها و تعطیلات رسمی‌کشور های مختلف را مشاهده کنید. تعطیلات رسمی‌ برای معامله گران از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این تاریخ ها تعطیلات بانکی را شامل می‌شوند که باعث کم شدن نقدینگی در سطح بازار شده واطلاع معامله گر از آن بسیار مهم می‌باشد.

سخن پایانی

اگر به عنوان یک معامله گر یا سرمایه گذار به بازار های مالی خارجی و بین المللی علاقه دارید، باید با تقویم اقتصادی فارکس و اطلاعات دقیق آن در مورد زمان و تاریخ انتشار اخبار آگاه باشید. سایت های خارجی زیادی دارای تقویم اقتصادی هستند که می‌توانید از آن استفاده کنید. همچنین برخی از منابع فارسی زبان تقویم فارکس را به صورت ترجمه شده در اختیار ایرانیان قرار میدهند. یکی از این منابع سایت پیپ راز است که جزو معتبرترین و کامل ترین تقویم های اقتصادی به زبان فارسی است این اطلاعات مهم را به صورت رایگان در اختیار شما معامله گران عزیز قرار می‌دهد.