تحلیل یورو به دلار 17 تا 21 ژوئن 2024

تحلیل یورو به دلار 17 تا 21 ژوئن 2024

هفته گذشته از سیگنال های رایگان یورو به دلار 30+ پیپ سود گرفتیم ، آخرین تحلیل (بررسی سناریو صعودی و نزولی) به همراه سیگنال های رایگان را در ادامه مشاهده کنید. با پیپ راز مدیریت شده ،سود کن ...

مشاهده تحلیل یورو به دلار 10 تا 14 ژوئن 2024

در تحلیل قبلی جفت ارز یورو به دلار نتیجه 30+ پیپ شد
با 1 معامله مثبت یعنی 45+
و 1 معامله منفی یعنی 15- پیپ 

نتایج با مدیریت ریسک متفاوت با استفاده از تحلیل و سیگنال‌های قبلی
با 1 درصد ریسک در معاملات نتیجه 2 درصد سود
با 2 درصد ریسک در معاملات نتیجه 4 درصد سود 
با 3 درصد ریسک در معاملات نتیجه 6 درصد سود

 

تحلیل جدید یورو به دلار 17 تا 21 ژوئن 2024 (28خرداد 1403)

سیگنال یورو دلار هفته جدید

Sell Limit 1.07723 
Tp1: 1.07573
Tp2: 1.07423
Tp3: 1.07273
Tp4: 1.06973
Tp5: 1.06523
SL: 1.07873

Sell Limit 1.08950
Tp1: 1.08800
Tp2: 1.08650
Tp3: 1.08500
Tp4: 1.08200
Tp5: 1.07750
SL: 1.09100

Sell Limit 1.10177
Tp1: 1.10027
Tp2: 1.09877
Tp3: 1.09727
Tp4: 1.09427
Tp5: 1.08977
SL: 1.10327

Sell Limit 1.05267 (Pullback)
Tp1: 1.05187
Tp2: 1.05107
Tp3: 1.05027
Tp4: 1.04727
Tp5: 1.04277
SL: 1.05347

Sell Limit 1.04039 (Pullback)
Tp1: 1.03889
Tp2: 1.03739
Tp3: 1.03589
Tp4: 1.03289
Tp5: 1.02839
SL: 1.04189

Buy Limit 1.06495
Tp1: 1.06645
Tp2: 1.06795
Tp3: 1.06945
Tp4: 1.07245
Tp5: 1.07695
SL: 1.06345

Buy Limit 1.05267
Tp1: 1.05417
Tp2: 1.05567
Tp3: 1.05717
Tp4: 1.06017
Tp5: 1.06467
SL: 1.05117

Buy Limit 1.04039
Tp1: 1.04189
Tp2: 1.04339
Tp3: 1.04489
Tp4: 1.04789
Tp5: 1.05239
SL: 1.03889

Buy Limit 1.07723 (Pullback)
Tp1: 1.07873
Tp2: 1.08023
Tp3: 1.08173
Tp4: 1.08473
Tp5: 1.08923
SL: 1.07573

Buy Limit 1.08950 (Pullback)
Tp1: 1.09100
Tp2: 1.09250
Tp3: 1.09400
Tp4: 1.09700
Tp5: 1.10150
SL: 1.08800

Buy Limit 1.10177 (Pullback)
Tp1: 1.10327
Tp2: 1.10477
Tp3: 1.10627
Tp4: 1.10927
Tp5: 1.11377
SL: 1.10027

حد سودها در هر معامله به ترتیب 
تارگت اول: 15 پیپ
تارگت دوم: 30 پیپ
تارگت سوم: 45 پیپ
تارگت چهارم: 75 پیپ
تارگت پنجم: 120 پیپ

حد ضرر در هر معامله 15 پیپ
(اولویت با حد سود اول است)

۳ نکته مهم ...

به علت نقاط ورود دقیق، سیگنال‌ها را به صورت معاملات بای لیمیت و سل لیمیت بین 2 تا 5 پیپ  اختلاف انجام بدهید.(در بای لیمیت 2 تا 5 پیپ بالاتر و در سل لیمیت 2 تا 5 پیپ پایین‌تر)

پایبندی به پلن مدیریت ریسک و سرمایه برای رسیدن به برآیند مثبت الزامی است ، ریسک پیشنهادی در هر معامله یک درصد و اعتبار نقاط (سیگنال های رایگان یورو دلار) تا تمام شدن همان هفته و تحلیل بعدی است.

به علت اختلاف قیمت بین کارگزاری‌های مختلف و دریافت نتایج مشابه با تحلیل‌ها توصیه می‌شود از کارگزاری پیشنهادی آکادمی پیپ‌راز استفاده شود، برای ثبت‌نام کلیک کنید

 

پیپ راز - استراتژی مکانیکی در فارکس


برچسب‌ها