تحلیل یورو به دلار ۵ تا 9 فوریه 2024

تحلیل یورو به دلار ۵ تا 9 فوریه 2024

فقط طی ۲ هفته گذشته از سیگنال های رایگان یورو به دلار آکادمی پیپ راز با مدیریت ریسک استاندارد ۳۸۵ + پیپ سود به دست آوردیم! برای تحلیل و سیگنال رایگان هفته جدید (۵ تا 9 فوریه 2024) آماده اید؟ با استراتژی معاملاتی پیپ راز سبکی نو در ترید را تجربه کنید ...

آنچه گذشت: مشاهده تحلیل یورو به دلار 29 ژانویه تا 2 فوریه

در تحلیل قبلی 150+ پیپ در جفت ارز یورو به دلار سود کردیم .
با 2 معامله مثبت یعنی 150+
نتایج با مدیریت ریسک متفاوت با استفاده از تحلیل و سیگنال‌های قبلی
با 1 درصد ریسک در معاملات نتیجه 5 درصد سود
با 2 درصد ریسک در معاملات نتیجه 10 درصد سود 
با 3 درصد ریسک در معاملات نتیجه 15 درصد سود

 

تحلیل جدید یورو دلار ۵ تا 9 فوریه 2024 ( 16 بهمن 1402)

تحلیل جدید یورو به دلار  5 تا 9 فوریه 

با توجه به روند نزولی شکل گرفته انتظار می‌رود این هفته نیز یورو روند نزولی خود را ادامه دهد.
یک محدوده قوی مقاومتی 1.08600 - 1.08400 بالای قیمت فعلی قرار دارد که میتوان دو پله سل گرفت، همچنین محدوده‌های حمایتی خوبی در زیر قیمت به ترتیب وجود دارد:

سیگنال یورو دلار

Sell Limit 1.08600
Tp1: 1.08300
Tp2: 1.08100
Tp3: 1.07800
Tp4: 1.07600
Tp5: 1.08400
SL: 1.09000

Sell Limit 1.08400
Tp1: 1.08100
Tp2: 1.07900
Tp3: 1.07700
Tp4: 1.07500
Tp5: 1.07300
SL: 1.08800

Sell Limit 1.09200
Tp1: 1.08900
Tp2: 1.08700
Tp3: 1.08500
Tp4: 1.08300
SL: 1.09600

Buy Limit 1.07300
Tp1: 1.07600
Tp2: 1.07800
Tp3: 1.08000
Tp4: 1.08300
SL: 1.06900

Buy Limit 1.06700
Tp1: 1.07000
Tp2: 1.07200
Tp3: 1.07500
Tp4: 1.07700
Tp5: 1.07900
SL: 1.06300

Buy Limit 1.08600 (Pullback)
Tp1: 1.08900
Tp2: 1.09100
Tp3: 1.09400
Tp4: 1.09600
Tp5: 1.10000
SL: 1.08200

Buy Limit 1.09200 (Pullback)
Tp1: 1.09500
Tp2: 1.09700
Tp3: 1.09900
Tp4: 1.10200
Tp5: 1.10400
SL: 1.08800

حد سودها در هر معامله به ترتیب 
تارگت اول: 30 پیپ
تارگت دوم: 50 پیپ
تارگت سوم: 70 پیپ
و حد ضرر در هر معامله 40 پیپ(اولویت با حد سود اول است)

یادآوری میکنیم به علت نقاط ورود دقیق، سیگنال‌ها را به صورت معاملات بای لیمیت و سل لیمیت بین 2 تا 5 پیپ اختلاف انجام بدهید.(در بای لیمیت 2 تا 5 پیپ بالاتر و در سل لیمیت 2 تا 5 پیپ پایین‌تر)

مهم: ریسک پیشنهادی در هر معامله یک درصد و اعتبار تحلیل و سیگنال ها تا تمام شدن همان هفته و تحلیل بعدی است.

بهتر است به علت اختلاف قیمت بین کارگزاری‌های مختلف و دریافت نتایج مشابه با تحلیل‌ها از کارگزاری پیشنهادی آکادمی پیپ‌راز استفاده شود، برای ثبت‌نام کلیک کنید.

 

pipraz سبکی نو در ترید 


برچسب‌ها