تحلیل یورو به دلار 14 تا 15 دسامبر

تحلیل یورو به دلار 14 تا 15 دسامبر

برای تاریخ 11 تا 13 دسامبر تحلیل و سیگنال رایگان جفت ارز محبوب یورو به دلار رو منتشر کردیم ، ابتدا نتایج سیگنال رو بررسی میکنیم و در ادامه تحلیل و سیگنال جدید (14 تا 15 دسامبر) با استراتژی معاملاتی پیپ راز دیگه نگران احساساتت نباش !!!

مشاهده تحلیل یورو به دلار 11 تا 13 دسامبر