تحلیل یورو به دلار ۸ تا ۱۲ آپریل 2024

تحلیل یورو به دلار ۸ تا ۱۲ آپریل 2024

ترید بدون استرس دیگه رویا نیست! مثل هفته های گذشته بدون نشستن پشت چارت ( با دستورات بای لیمیت و سل لیمیت) برآیند سیگنال های رایگان یورو به دلار مثبت شد. اول هفته بکار ، آخر هفته دلار برداشت کن ...

مشاهده تحلیل یورو به دلار 1 تا 5 آپریل 2024

در تحلیل قبلی 15+ پیپ در جفت ارز یورو به دلار سود کردیم 
با 1 معامله مثبت یعنی 45+
و 2 معامله منفی یعنی 30- پیپ 
نتایج با مدیریت ریسک متفاوت با استفاده از تحلیل و سیگنال‌های قبلی
با 1 درصد ریسک در معاملات نتیجه 1 درصد سود
با 2 درصد ریسک در معاملات نتیجه 2 درصد سود 
با 3 درصد ریسک در معاملات نتیجه 3 درصد سود

 

تحلیل جدید یورو به دلار ۸ تا ۱۲ آپریل 2024 (20 فروردین 1403)

سیگنال یورو به دلار جدید

Sell Limit 1.08746
Tp1: 1.08596
Tp2: 1.08446
Tp3: 1.08526
SL: 1.08896

Sell Limit 1.09812
Tp1: 1.09662
Tp2: 1.09512
Tp3: 1.09362
SL: 1.09962

Sell Limit 1.07680 (Pullback)
Tp1: 1.07530
Tp2: 1.07380
Tp3: 1.07230
SL: 1.07830

Sell Limit 1.06614 (Pullback)
Tp1: 1.06464
Tp2: 1.06314
Tp3: 1.06164
SL: 1.06764

Buy Limit 1.07680
Tp1: 1.07830
Tp2: 1.07980
Tp3: 1.08130
SL: 1.07530

Buy Limit 1.06614
Tp1: 1.06764
Tp2: 1.06914
Tp3: 1.07064
SL: 1.06464

Buy Limit 1.08746 (Pullback
Tp1: 1.08896
Tp2: 1.09046
Tp3: 1.09196
SL: 1.08596

Buy Limit 1.09812 (Pullback)
Tp1: 1.09962
Tp2: 1.10112
Tp3: 1.10262
SL: 1.09662

حد سودها در هر معامله :
تارگت اول: 15 پیپ
تارگت دوم: 30 پیپ
تارگت سوم: 45 پیپ
حد ضرر در هر معامله 15 پیپ
(اولویت با حد سود اول است)

بارها و بارها نقاط ورود بدون ۱ پیپ اختلاف فعال شده است ، توصیه میکنیم به علت نقطه زنی سبک پیپ راز ، سیگنال‌ها را به صورت معاملات بای لیمیت و سل لیمیت بین 2 تا 5 پیپ اختلاف انجام بدهید. (در بای لیمیت 2 تا 5 پیپ بالاتر و در سل لیمیت 2 تا 5 پیپ پایین‌تر)

ریسک پیشنهادی در هر معامله یک درصد و اعتبار نقاط (سیگنال)  تا تمام شدن همان هفته و تحلیل بعدی است. ( پایبندی به پلن مدیریت ریسک و سرمایه الزامی است)

به علت اختلاف قیمت بین کارگزاری‌های مختلف و برای دریافت نتایج مشابه با تحلیل‌ها میتوانید از کارگزاری پیشنهادی آکادمی پیپ‌راز استفاده کنید، برای ثبت‌نام کلیک کنید

 

 برای کسب درآمد دلاری کم ریسک ، پیپ رازی شو !!!


برچسب‌ها