تحلیل یورو به دلار ۸ تا ۱۲ جولای 2024

 تحلیل یورو به دلار ۸ تا ۱۲ جولای 2024

هفته گذشته با فعال شدن ۲ سیگنال رایگان یورو به دلار ۳۰+ پیپ سود کسب کردیم. سناریو صعودی و نزولی یورو دلار به همراه سیگنال های جدید آپدیت شد. پیپ رازی شو و مستمر(کم ریسک) سود کن ...

 

مشاهده تحلیل یورو به دلار 1 تا 5 جولای 2024 

در تحلیل قبلی جفت ارز یورو به دلار نتیجه 30+ پیپ شد
با 1 معامله مثبت یعنی 45+
و 1 معامله منفی یعنی 15- پیپ 

نتایج با مدیریت ریسک متفاوت با استفاده از تحلیل و سیگنال‌های قبلی:
با 1 درصد ریسک در معاملات نتیجه 2 درصد سود
با 2 درصد ریسک در معاملات نتیجه 4 درصد سود 
با 3 درصد ریسک در معاملات نتیجه 6 درصد سود

 

تحلیل جدید یورو به دلار ۸ تا ۱۲ جولای 2024 (۱۸ تیرماه 1403)

سیگنال یورو دلار هفته جدید

Sell Limit 1.09161
Tp1: 1.09011
Tp2: 1.08861
Tp3: 1.08711
Tp4: 1.08411
Tp5: 1.07961
SL: 1.09311

Sell Limit 1.10411
Tp1: 1.10261
Tp2: 1.10111
Tp3: 1.09961
Tp4: 1.09661
Tp5: 1.09211
SL: 1.10561

Sell Limit 1.07911 (Pullback)
Tp1: 1.07761
Tp2: 1.07611
Tp3: 1.07461
Tp4: 1.07161
Tp5: 1.06711
SL: 1.08061

Sell Limit 1.06661 (Pullback)
Tp1: 1.06511
Tp2: 1.06361
Tp3: 1.06211
Tp4: 1.05911
Tp5: 1.05461
SL: 1.06811

Buy Limit 1.07911 
Tp1: 1.08061
Tp2: 1.08211
Tp3: 1.08361
Tp4: 1.08661
Tp5: 1.09111
SL: 1.07761

Buy Limit 1.06661
Tp1: 1.06811
Tp2: 1.06961
Tp3: 1.07111
Tp4: 1.07411
Tp5: 1.07861
SL: 1.06511

Buy Limit 1.09161 (Pullback)
Tp1: 1.09311
Tp2: 1.09461
Tp3: 1.09611
Tp4: 1.09911
Tp5: 1.10361
SL: 1.09011

Buy Limit 1.10411 (Pullback)
Tp1: 1.10561
Tp2: 1.10711
Tp3: 1.10861
Tp4: 1.11161
Tp5: 1.11611
SL: 1.10261

حد سودها در هر معامله به ترتیب 
تارگت اول: 15 پیپ
تارگت دوم: 30 پیپ
تارگت سوم: 45 پیپ
تارگت چهارم: 75 پیپ
تارگت پنجم: 120 پیپ

حد ضرر در هر معامله 15 پیپ
(اولویت با حد سود اول است)

 

برآیند مثبت سیگنال های رایگان یورو به دلار در آکادمی پیپ راز اتفاقی نیست ...

به علت نقاط ورود دقیق، سیگنال‌ها را به صورت معاملات بای لیمیت و سل لیمیت بین 2 تا 5 پیپ اختلاف انجام بدهید.(در بای لیمیت 2 تا 5 پیپ بالاتر و در سل لیمیت 2 تا 5 پیپ پایین‌تر)

ریسک پیشنهادی در هر معامله یورو دلار یک درصد و اعتبار نقاط تا تمام شدن همان هفته و تحلیل بعدی است.

به علت اختلاف قیمت بین کارگزاری‌های مختلف و دریافت نتایج مشابه با تحلیل‌ها توصیه می‌شود از کارگزاری پیشنهادی آکادمی پیپ‌راز استفاده شود، برای ثبت‌نام کلیک کنید

 

پیپ راز - سیگنال رایگان فارکس


برچسب‌ها