سینا کرمی

‎مشاور مالی٬ سرمایه گذاری و تریدر فارکس 

سینا کرمی از سال ۱۳۹۵ با فعالیت در بازارهای مالی و همینطور بازار‌های فیزیکی و سنتی (متمرکز و غیر متمرکز) موفق به کسب تجربه‌های ارزشمندی شده که بیش از ۳۰ هزار‌ نفر از تجربیات و مشاوره‌های مالی او بهره‌مند شدند‌٬ وی دستاورد‌های بزرگ در بازار فارکس را با همکاری و همراهی تجربه تیم پیپ‌راز گسترش داده و با در نظر گرفتن قوت و ضعف بازار‌های دیگر این تجربیات را انتقال می‌دهد.