تحلیل نزدک 22 تا 26 آپریل 2024

تحلیل نزدک 22 تا 26 آپریل 2024

سیگنال های رایگان هفته گذشته ، رکورد کسب سود از شاخص نزدک را شکست! 1440+ پیپ سود با فعال شدن ۷ سیگنال رایگان. اگه سود هفته گذشته رو از دست دادی ، این هفته محدودهای طلایی نزدک را برای خرید و فروش از دست نده ...

مشاهده تحلیل نزدک 15 تا 19 آپریل 2024

تحلیل‌ قبلی در شاخص نزدک نتیجه 1440+ پیپ شد.
با 6 معامله مثبت یعنی 1520+ پیپ و 1 معامله منفی یعنی 80- پیپ 
نتایج با مدیریت ریسک متفاوت با استفاده از تحلیل و سیگنال‌های این هفته ‌:
با 1 درصد ریسک در معاملات نتیجه 18 درصد سود
با 2 درصد ریسک در معاملات نتیجه 36 درصد سود 
با 3 درصد ریسک در معاملات نتیجه 54 درصد سود

 

تحلیل هفته جدید نزدک 22 تا 26 آپریل 2024 ( 3 اردیبهشت 1403 )

سیگنال نزدک جدید

Sell Limit 17773,3 
Tp1: 17693,3
Tp2: 17613,3
Tp3: 17533,3
Tp4: 17453,3
SL: 17853,3

Sell Limit 17416,3
Tp1: 17336,3
Tp2: 17256,3
Tp3: 17176,3
Tp4: 17096,3
SL: 17496,3

Sell Limit 17059,3 (Pullback)
Tp1: 16979,3
Tp2: 16899,3
Tp3: 16819,3
Tp4: 16739,3
SL: 17139,3

Sell Limit 16702,3 (Pullback)
Tp1: 16622,3
Tp2: 16542,3
Tp3: 16462,3
Tp4: 16382,3
SL: 16462,3

Sell Limit 16345,3 (Pullback)
Tp1: 16265,3
Tp2: 16185,3
Tp3: 16105,3
Tp4: 16025,3
SL: 16425,3

Sell Limit 15988,3 (Pullback)
Tp1: 15908,3
Tp2: 15828,3
Tp3: 15748,3
Tp4: 15668,3
SL: 15748,3

Buy Limit 16702,3
Tp1: 16782,3
Tp2: 16862,3
Tp3: 16942,3
Tp4: 17022,3
SL: 16622,3

Buy Limit 16345,3
Tp1: 16425,3
Tp2: 16505,3
Tp3: 16585,3
Tp4: 16665,3
SL: 16265,3

Buy Limit 15988,3
Tp1: 16068,3
Tp2: 16148,3
Tp3: 16228,3
Tp4: 16308,3
SL: 15908,3

Buy Limit 17773,3 (Pullback)
Tp1: 17853,3
Tp2: 17933,3
Tp3: 18013,3
Tp4: 18093,3
SL: 15908,3

Buy Limit 17416,3 (Pullback)
Tp1: 17496,3
Tp2: 17576,3
Tp3: 17656,3
Tp4: 17736,3
SL: 17336,3

Buy Limit 17059,3 (Pullback)
Tp1: 17139,3
Tp2: 17219,3
Tp3: 17299,3
Tp4: 17379,3
SL: 16979,3

حد سودها در هر معامله به ترتیب 
تارگت اول: 80 پیپ
تارگت دوم: 160 پیپ
تارگت سوم: 240 پیپ
تارگت چهارم: 320 پیپ
حد ضرر در هر معامله 80 پیپ
(اولویت با حد سود اول است)

احتمالا نقطه زنی استراتژی پیپ راز رو هفته ها است مشاهده میکنید ، پس توصیه می شود سیگنال‌ها را به صورت معاملات بای لیمیت و سل لیمیت بین 5 تا105 پیپ اختلاف انجام بدهید.(در بای لیمیت 5 تا 10 پیپ بالاتر و در سل لیمیت 5 تا 10 پیپ پایین‌تر)

هدف اول حرفه ای ها در بازار حفظ سرمایه است!!! ریسک پیشنهادی در هر معامله یک درصد و اعتبار سیگنال ها تا تمام شدن همان هفته و تحلیل بعدی است.

به علت اختلاف قیمت بین کارگزاری‌های مختلف و دریافت نتایج مشابه با تحلیل‌ها توصیه می‌شود از کارگزاری پیشنهادی آکادمی پیپ‌راز استفاده شود، برای ثبت‌نام کلیک کنید

موفق و پر سود باشید ...


برچسب‌ها