تحلیل نزدک 15 تا 19 آپریل 2024

تحلیل نزدک 15 تا 19 آپریل 2024

هفته گذشته ۲ سیگنال رایگان نزدک فعال شد با  ۱۶۰+ پیپ سود خالص!!! برای تحلیل و سیگنال هفته جدید آماده ای؟ با سبک انحصاری پیپ راز مثل همیشه نوسانات جذاب شاخص نزدک رو شکار میکنیم.

 

مشاهده تحلیل نزدک ۸ تا 12 آپریل 2024

تحلیل‌ قبلی در شاخص نزدک نتیجه 160+ پیپ شد.
با 2 معامله مثبت یعنی 160+ پیپ و 0 معامله منفی یعنی 0 پیپ 
نتایج با مدیریت ریسک متفاوت با استفاده از تحلیل و سیگنال‌های این هفته ‌:
با 1 درصد ریسک در معاملات نتیجه 2 درصد سود
با 2 درصد ریسک در معاملات نتیجه 4 درصد سود 
با 3 درصد ریسک در معاملات نتیجه 6 درصد سود

 

تحلیل هفته جدید نزدک 15 تا 19 آپریل 2024 ( 27 فروردین 1403 )

❌در صورت وقوع جنگ سعی کنید معامله‌ای انجام ندهید یا با ریسک خیلی خیلی کم انجام بدهید❌

سیگنال نزدک

Sell Limit 18130,4
Tp1: 18050,4
Tp2: 17970,4
Tp3: 17890,4
Tp4: 17810,4
SL: 18210,4

Sell Limit 17773,3 (Pullback)
Tp1: 17693,3
Tp2: 17613,3
Tp3: 17533,3
Tp4: 17453,3
SL: 17853,3

Sell Limit 17416,3 (Pullback)
Tp1: 17336,3
Tp2: 17256,3
Tp3: 17176,3
Tp4: 17096,3
SL: 17496,3

Sell Limit 17059,3 (Pullback)
Tp1: 16979,3
Tp2: 16899,3
Tp3: 16819,3
Tp4: 16739,3
SL: 17139,3

Sell Limit 18487,4
Tp1: 18407,4
Tp2: 18327,4
Tp3: 18247,4
Tp4: 18167,4
SL: 18567,4

Sell Limit 18844,4 
Tp1: 18764,4
Tp2: 18684,4
Tp3: 18604,4
Tp4: 18524,4
SL: 18924,4

Buy Limit 18130,4 (Pullback)
Tp1: 18210,4
Tp2: 18290,4
Tp3: 18370,4
Tp4: 18450,4
SL: 18050,4

Buy Limit 18487,4 (Pullback)
Tp1: 18567,4
Tp2: 18647,4
Tp3: 18727,4
Tp4: 18807,4
SL: 18407,4

Buy Limit 18844,4 (Pullback)
Tp1: 18924,4
Tp2: 19004,4
Tp3: 19084,4
Tp4: 19164,4
SL: 18764,4

Buy Limit 17773,3
Tp1: 17853,3
Tp2: 17933,3
Tp3: 18013,3
Tp4: 18093,3
SL: 17693,3

Buy Limit 17416,3
Tp1: 17496,3
Tp2: 17576,3
Tp3: 17656,3
Tp4: 17736,3
SL: 17336,3

Buy Limit 17059,3
Tp1: 17139,3
Tp2: 17219,3
Tp3: 17299,3
Tp4: 17379,3
SL: 17299,3

حد سودها در هر معامله به ترتیب 
تارگت اول: 80 پیپ
تارگت دوم: 160 پیپ
تارگت سوم: 240 پیپ
تارگت چهارم: 320 پیپ
حد ضرر در هر معامله 80 پیپ
(اولویت با حد سود اول است)

اگه نتایج هفته های گذشته را بررسی کنید ، متوجه نقاط ورود دقیق (نقطه زنی) خواهید شد ، توصیه میکنیم سیگنال‌ها را به صورت معاملات بای لیمیت و سل لیمیت بین 5 تا 10 پیپ اختلاف انجام بدهید.(در بای لیمیت 5 تا 10 پیپ بالاتر و در سل لیمیت 5 تا 10 پیپ پایین‌تر)

بازار در شرایط حساسی قرار دارد ( نوسانات غیر تکنیکالی به خاطر جنگ بالا است ) ریسک پیشنهادی در هر معامله یک درصد و اعتبار نقاط تا تمام شدن همان هفته و تحلیل بعدی است.

به علت اختلاف قیمت بین کارگزاری‌های مختلف و دریافت نتایج مشابه با تحلیل‌ها توصیه می‌شود از کارگزاری پیشنهادی آکادمی پیپ‌راز استفاده شود، برای  ثبت‌نام کلیک کنید

 

آکادمی پیپ راز 


برچسب‌ها