تحلیل هفتگی انس طلا 9 تا 12 آپریل 2024

تحلیل هفتگی انس طلا 9 تا 12 آپریل 2024

انس تا زمانی که بالای زون بزرگ 2396 تا 2380 باشد سناریو صعودی محتمل تر است. فقط در صورت شکست کامل قیمت 2380  می‌توان انس را نزولی در نظر گرفت. قیمت‌های 2359 و 2384 مهم ترین مقاومت‌های پیش روی انس جهانی می‌باشند.

هفته گذشته 200+ پیپ سود گرفتیم ...

مشاهده تحلیل هفتگی انس طلا 1 تا 5 آپریل 2024