تحلیل یورو به دلار 15 تا 19 آپریل 2024

تحلیل یورو به دلار 15 تا 19 آپریل 2024

هفته گذشته ۹۰+ پیپ سود از سیگنال های فعال شده یورو به دلار کسب کردیم ، با ریسک به ریوارد استاندارد ( ۳ معامله ۱۲۰ + پیپ و ۲ معامله ضررده ۳۰ ـ پیپ) برای درآمد دلاری سیگنال های رایگان آکادمی پیپ راز با مدیریت ریسک و سرمایه حرفه ای رو از دست نده ...

مشاهده تحلیل یورو به دلار ۸ تا ۱۲ آپریل 2024

در تحلیل قبلی 90+ پیپ در جفت ارز یورو به دلار سود کردیم 
با 3 معامله مثبت یعنی 120+
و 2 معامله منفی یعنی 30- پیپ 
نتایج با مدیریت ریسک متفاوت با استفاده از تحلیل و سیگنال‌های قبلی
با 1 درصد ریسک در معاملات نتیجه 6 درصد سود
با 2 درصد ریسک در معاملات نتیجه 12 درصد سود 
با 3 درصد ریسک در معاملات نتیجه 18 درصد سود

 

تحلیل جدید یورو به دلار 15 تا 19 آپریل 2024 (27 فروردین 1403)

❌هشدار: در صورت وقوع جنگ سعی کنید معامله‌ای انجام ندهید یا با ریسک خیلی خیلی کم انجام بدهید❌

سیگنال یورو به دلار

Sell Limit 1.06614
Tp1: 1.06464
Tp2: 1.06314
Tp3: 1.06164
SL: 1.06764

Sell Limit 1.07680
Tp1: 1.07530
Tp2: 1.07380
Tp3: 1.07230
SL: 1.07830

Sell Limit 1.08746
Tp1: 1.08596
Tp2: 1.08446
Tp3: 1.08526
SL: 1.08896

Sell Limit 1.09812
Tp1: 1.09662
Tp2: 1.09512
Tp3: 1.09362
SL: 1.09962

Sell Limit 1.05548 (Pullback)
Tp1: 1.05398
Tp2: 1.05248
Tp3: 1.05098
SL: 1.05698

Sell Limit 1.04482 (Pullback)
Tp1: 1.04332
Tp2: 1.04182
Tp3: 1.04032
SL: 1.04632

Sell Limit 1.03416 (Pullback)
Tp1: 1.03266
Tp2: 1.03116
Tp3: 1.02966
SL: 1.03566

Buy Limit 1.05548 
Tp1: 1.05698
Tp2: 1.05848
Tp3: 1.05998
SL: 1.05398

Buy Limit 1.04482 
Tp1: 1.04632
Tp2: 1.04782
Tp3: 1.04932
SL: 1.04332

Buy Limit 1.03416 
Tp1: 1.03566
Tp2: 1.03716
Tp3: 1.03866
SL: 1.03266

Buy Limit 1.07680 (Pullback)
Tp1: 1.07830
Tp2: 1.07980
Tp3: 1.08130
SL: 1.07530

Buy Limit 1.06614 (Pullback)
Tp1: 1.06764
Tp2: 1.06914
Tp3: 1.07064
SL: 1.06464

Buy Limit 1.08746 (Pullback)
Tp1: 1.08896
Tp2: 1.09046
Tp3: 1.09196
SL: 1.08596

حد سودها در هر معامله به ترتیب 
تارگت اول: 15 پیپ
تارگت دوم: 30 پیپ
تارگت سوم: 45 پیپ
حد ضرر در هر معامله 15 پیپ
(اولویت با حد سود اول است)

با استراتژی مکانیکال پیپ راز(بدون احساسات) همیشه نقاط ورود دقیق است ، میتوانید سیگنال‌ها را به صورت معاملات بای لیمیت و سل لیمیت بین 2 تا 5 پیپ اختلاف انجام بدهید.(در بای لیمیت 2 تا 5 پیپ بالاتر و در سل لیمیت 2 تا 5 پیپ پایین‌تر)

خطر احتمالی جنگ میتواند نوسانات غیرتکنیکالی شدیدی ایجاد کند ،  ریسک پیشنهادی در هر معامله یک درصد و اعتبار نقاط (سیگنال) تا تمام شدن همان هفته و تحلیل بعدی است.

توصیه میکنیم به علت اختلاف قیمت بین کارگزاری‌های مختلف و دریافت نتایج مشابه با تحلیل‌ها از کارگزاری پیشنهادی آکادمی پیپ‌راز استفاده شود، برای ثبت‌نام کلیک کنید

 

با پیپ راز برآیند مثبت بساز 


برچسب‌ها