تحلیل یورو به دلار 12 تا 16 فوریه 2024

تحلیل یورو به دلار 12 تا 16 فوریه 2024

با پیپ راز شکارچی فارکس شو! بر اساس تحلیل هفته گذشته یورو به دلار (اینجا) فقط یکی از سیگنال های رایگان فعال و بیشتر از ۵۰+ سود گرفتیم. اگه همراه همیشگی ما هستید قطعا ۳۸۵+ پیپ سود دو هفته گذشته یورو به دلار رو هم گرفتید ( بررسی برآیند سیگنال یورو به دلار هفته های گذشته )

مثل همیشه قبل از باز شدن مارکت تحلیل و سیگنال رایگان (بای لیمیت و سل لیمیت) و در انتها هفته برآیند مثبت! 

در تحلیل قبلی 50+ پیپ در جفت ارز یورو به دلار سود کردیم 
با 1 معامله مثبت یعنی 50+
نتایج با مدیریت ریسک متفاوت با استفاده از تحلیل و سیگنال‌های قبلی
با 1 درصد ریسک در معاملات نتیجه 1.6 درصد سود
با 2 درصد ریسک در معاملات نتیجه 3.2 درصد سود 
با 3 درصد ریسک در معاملات نتیجه 4.8 درصد سود

 

تحلیل جدید یورو دلار 12 تا 16 فوریه 2024 ( 23 بهمن 1402)

با توجه به نزولی بودن یورو به دلار 


این انتظار می‌رود که در آغاز بازار با برخورد قیمت به ناحیه 1.07950 شروعی باشد برای ادامه دادن به روند نزولی خود که احتمال دارد این روند نزولی حداقل تا کف حمایتی 1.07250 به شرح زیر ادامه یابد:

سیگنال رایگان یورو دلار

Sell Limit 1.07950
Tp1: 1.07700
Tp2: 1.07600
Tp3: 1.07450
Tp4: 1.07250
SL: 1.08350

Sell Limit 1.08300
Tp1: 1.08000
Tp2: 1.07800
Tp3: 1.07600
Tp4: 1.07400
SL: 1.08700

Sell Limit 1.08600
Tp1: 1.08300
Tp2: 1.08100
Tp3: 1.07900
Tp4: 1.07600
SL: 1.09000

Sell Limit 1.07600 (pullback)
Tp1: 1.07300
Tp2: 1.07100
Tp3: 1.06900
Tp4: 1.06600
SL: 1.08000

Buy Limit 1.07600
Tp1: 1.07900
Tp2: 1.08100
Tp3: 1.08300
Tp4: 1.08600
SL: 1.07200

Buy Limit 1.07250
Tp1: 1.07550
Tp2: 1.07750
Tp3: 1.07950
Tp4: 1.08250
SL: 1.06850

Buy Limit 1.07950 (pullback)
Tp1: 1.08250
Tp2: 1.08450
Tp3: 1.08600
Tp4: 1.08900
SL:   1.07550

حد سودها در هر معامله به ترتیب 
تارگت اول: 30 پیپ
تارگت دوم: 50 پیپ
تارگت سوم: 70 پیپ
حد ضرر در هر معامله 40 پیپ(اولویت با حد سود اول است)

برای اینکه از نقاط طلایی خرید یا فروش جا نمونید! بهتر است، سیگنال‌ها را به صورت معاملات بای لیمیت و سل لیمیت بین 2 تا 5 پیپ اختلاف انجام بدهید.(در بای لیمیت 2 تا 5 پیپ بالاتر و در سل لیمیت 2 تا 5 پیپ پایین‌تر)


ریسک پیشنهادی در هر معامله حداکثر یک درصد و اعتبار نقاط یا سیگنال ها  تا تمام شدن همان هفته و تحلیل بعدی است.

اگه نگران اختلاف قیمت کارگزاری‌های مختلف هستید ، برای دریافت نتایج مشابه با تحلیل‌ها توصیه می‌شود از کارگزاری پیشنهادی آکادمی پیپ‌راز استفاده شود،برای ثبت‌نام کلیک کنید.

با پیپ راز مستمر پر سود باشید


برچسب‌ها